PlattelandsParlement 2013

actueel

IMG_3427

PP 2015 een groot succes!

Het was een prachtige dag.... Veel complimenten over de locatie, over het programma en over de inhoud van de verschillende onderdelen. Fijn! Ongeveer 250 tot 300 aanwezigen luisterden, spraken met elkaar en wisselden grote hoeveelheden kennis en ervaring uit. Vele actieve dorpsbewoners, organisaties en politici kwamen met elkaar in gesprek. Lees hier het persbericht dat na afloop werd... Lees meer >>

Jaap Bijma

Workshop Initiatiefkunde

Workshop ‘Initiatiefkunde’ Jaap Koen Bijma  Initiatiefkunde, en klaar ben je. Er zijn boekenplanken vol geschreven over ondernemen, project- en procesmanagement. Allemaal bedoeld om initiatiefnemers te helpen bij het realiseren van hun doelen. Maar hoe beoordeel je of zo’n boek zinvol of onzin is? Je zult dan een referentie moeten hebben die gebaseerd is op universele, voor ieder mens en initiatief geldende principes. Welnu, deze universele principes vormen de essentie van... Lees meer >>

vluchtelingen

Workshop Vluchtelingenopvang

Veel dorpen/ dorpsbewoners voelen zich overvallen als in hun dorp opeens een aantal vluchtelingen worden gehuisvest. De problematiek zit hem veelal niet in dat het dorp geen vluchtelingen wil opvangen; in de meeste gevallen wil men dat wel. Het ‘probleem’ is wel: De aantallen die in het dorp opgevangen worden. Naar de beleving van bewoners is dit vaak een (te) groot aantal. De slechte communicatie tussen COA en dorpsbewoners en Gemeente en dorpsbewoners. Dit heeft tot gevolg dat... Lees meer >>

glasvezel

Workshop snel internet

Een toelichting op de werkwijze en de belangrijkste elementen van het succes van een groot Glasvezelproject in Brabant; door Jo van de Pas. Jo van de Pas is als MVO ondernemer gestart bij de dorpsraad, heeft daarna een lokale coöperatie mee opgezet voor de bouw en de exploitatie van de eigen MFA (school en ontmoetingsruimte zie www.biest-houtakker.eu); overgestapt naar de nieuw opgerichte coöperatie Behoud Kerkgebouw Biest-Houtakker. Om het grootschalig onderhoud van het nu (nog)... Lees meer >>

martijnarnoldus

Crowdfunding!

Crowdfunding. Campagne voeren is echt niet alleen voor politici Sinds een paar jaar is crowdfunding een populaire alternatieve manier om financiële middelen bij elkaar te krijgen. Maar wie crowdfunding strategisch inzet kan er veel meer mee bereiken dan het inzamelen van geld alleen. Steeds vaker zetten bewoners, dorpsraden of belangengroepen crowdfunding in om lokaal beleid te beïnvloeden en andere partijen te overtuigen van het nut van een bepaald project. In deze sessie gaan we in op... Lees meer >>

Klik hier voor meer nieuws..